Spor Várady vs Slovaktual ako súd bezprávia a svojvôle (krátka verzia) #11.32

12.02.2019