Vo Vatikáne predstavili dokument z predsynodného stretnutia mladých

26.03.2018

Vatikán 25. marca - Uzavrelo sa predsynodné stretnutie mladých v Ríme, na ktorom sa od 19. do 24. marca podieľalo 300 zástupcov z celého sveta i ďalších 15 tisíc spojených cez sociálnu sieť. V dnešnú Kvetnú nedeľu, ktorá je zároveň 33. svetovým dňom mládeže, reprezentanti mladých z piatich kontinentov odovzdali Svätému Otcovi Františkovi výsledok týždňovej intenzívnej práce v podobe 15-stranového súhrnného dokumentu. Ten v sobotu predstavili v Tlačovom stredisku Svätej stolice za účasti generálneho sekretára Synody biskupov kardinála Lorenza Baldisseriho, troch účastníkov z Indie, Ghany a USA, ako aj francúzskej rehoľnej sestry z moderátorského tímu stretnutia.

Na záver slávnosti pred modlitbou Anjel Pána dokument odovzdali Svätému Otcovi dvanásti mladí. V mene všetkých sa prihovoril zástupca z Panamy, dejiska Svetových dní mládeže 2019. Na záver si všetci urobili s pápežom "selfie" pred zrakmi celého zhromaždenia. V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec pripomenul aktuálny Svetový deň mládeže a zaželal veriacim požehnané prežívanie Veľkého týždňa:

"Dnešný Svetový deň mládeže, ktorý sa koná na diecéznej úrovni, je významnou etapou putovania smerom k Biskupskej synode o mladých, viere a rozlišovaní, ktorá bude už v októbri, ako aj cestou prípravy medzinárodných Svetových dní mládeže, ktoré sa uskutočnia v Paname v januári 2019. Na tejto trase nás sprevádza príklad a orodovanie Márie, mladej devy z Nazareta, ktorú si Boh vyvolil za matku svojho Syna. Ona kráča s nami a vedie nové generácie na ich púti viery a bratstva. Nech nám Mária pomáha dobre prežiť Svätý týždeň. Od nej sa učme vnútornému stíšeniu, pohľadu srdca, milujúcej viere, aby sme nasledovali Ježiša na ceste kríža, ktorá privádza k radostnému svetlu Zmŕtvychvstania."

Práca Predsynodného stretnutia mladých prebiehala na pôde Medzinárodného kolégia Maria Mater Ecclesiae v 20 skupinách podľa jazykov: 9 skupín v angličtine, po 4 v španielčine a taliančine a 3 francúzske. K tomu sa pridáva šesť facebookových diskusných skupín vo svetových jazykoch. Ako vysvetlil kardinál Baldisseri, účastníci stretnutia rozličným spôsobom reprezentujú mladosť 21. storočia, prítomnú v Cirkvi na celom svete: "Existuje totiž Cirkev mladých, ktorá nestojí voči Cirkvi dospelých v jej popredí alebo v opozícii, ale, aby sme použili evanjeliový obraz, nachádza sa vo vnútri Cirkvi, tak ako kvas v ceste."

Dokument je zostavený v angličtine a tvoria ho tri časti s krátkym úvodom. Tlačové stredisko publikovalo aj pracovné preklady v španielčine a taliančine. O jeho obsahu v skratke povedal kard. Baldisseri: "Prvá časť hovorí o výzvach a príležitostiach mladých v dnešnom svete; druhá hovorí o viere a povolaní, o rozlišovaní a sprevádzaní mladých; tretia o formačných a pastoračných aktivitách Cirkvi."

Text sa stane súčasťou Pracovného dokumentu (Instrumentum laboris) 15. riadneho valného zasadnutia synody biskupov s témou "Mladí, viera a rozlišovanie povolania", ktoré sa uskutoční v októbri 2018.

Ako pri sobotňajšej prezentácii pripomenul kardinál Baldisseri, "ideálne by bolo, keby bol dokument odovzdaný všetkým synodálnym otcom so zreteľom na októbrové zhromaždenie. Výrečné je, že text do pápežových rúk odovzdá mladý človek z Panamy, z krajiny, ktorá bude hostiť Svetové dni mladých v roku 2019."

Štruktúra dokumentu z predsynodného stretnutia je nasledovná:

Úvod

1. časť: Výzvy a príležitosti pre mladých v dnešnom svete

Formovanie osobnosti; vzťah s inými ľuďmi; mladí a budúcnosť; vzťah k technickým prostriedkom; hľadanie zmyslu života.

2. časť: Viera a povolanie, rozlišovanie a sprevádzanie

Mladí a Ježiš; viera a Cirkev; zmysel života ako povolanie; rozlišovanie povolania; mladí a ich sprevádzanie.

3. časť: Výchovná a pastoračná činnosť Cirkvi

Štýl Cirkvi; mladí lídri; preferované miesta; iniciatívy, ktoré treba posilňovať; prostriedky, ktoré treba využívať.

Pri tlačovej konferencii sa na základe práve absolvovaného predsynodného stretnutia s niekoľkými postrehmi podelil Percival Holt z Indie:

"Aj keď životné skutočnosti sú dosť odlišné u ľudí Afriky, Ázie či Ameriky a Európy atď., je zvláštne, že pocity a obavy sa zdajú byť dosť podobné."

Zostaviť dokument bola podľa mladého Inda "herkulovská úloha, avšak výsledok sa zdá byť príťažlivý." K jeho obsahu poznamenal:

"Jedna vec, ktorá sa z dokumentu ukazuje krištáľovo jasne je to, že životná realita mladých ľudí dnes potrebuje urgentnú pozornosť. Zdá sa, že mladí ľudia sú vyšponovaní medzi idealistickým a realistickým svetom a väčšinou končia vyčerpaní. Je tu alarmujúca potreba pomáhať nám pri vyrovnávaní sa s rapídne sa meniacim svetom, kde si z nás kariéra, vzdelávanie, technológie a povrchné vzťahy berú svoju daň.

Väčšina mladých ľudí sa ocitá v obrovskej osobnostnej kríze najmä v dôsledku vonkajších tlakov a nedostatočnosti pohľadu do vlastného vnútra, vzťahu s Bohom a s druhými. Spiritualita je pre mnohých dôležitá ako životná cesta, ale opäť pre iných je niečím nejasným.

Ako sa v dokumente spomína ohľadom vzťahu mladých ľudí k technickým prostriedkom, tak v Indii, odkiaľ pochádzam, je dnes najväčšou výzvou pre mladých náhla a rýchla globalizácia, ktorá za posledné dve desaťročia spôsobila explóziu vystavovania pred naše oči problémov a životného štýlu z druhej časti zemegule, čo je na nás priveľa, aby sme to tak rýchlo dokázali stráviť. Robí nás to zraniteľnými a závislými na technike takmer vo všetkom, čo vedie k strate zamestnania a pokoja." - jb, zk-