Začiatky a spoločný život Myrny a jej manžela.

13.03.2018