Bodyexhibition - modlitby za nepochovaných

13.03.2018

Zverejnené: 12. 9. 2017

Anton Selecký

Bojkotujme výstavu BODY EXHIBITION!

Včera, dňa 11. septembra 2017 sa pred budovou bratislavskej Incheby (Petržalka) zhromaždili účastníci modlitbového stretnutia za účelom modlitieb za nepochovaných a "plastinovaných" čínskych občanov neznámeho pôvodu a úmrtia, ktorých americká firma JVS GROUP s.r.o.vystavuje pod názvom BODY EXHIBITION.

Takiež ako spoluorganizátori tohto protestu vyzývame na BOJKOT výstavy Body exhibition. Príhovor Antona Čulena, predsedu Aliancie za nedeľu, o.z. Vítam vás na dnešnom modlitbovom zhromaždení občanov na podporu protestných stanovísk Slovenskej lekárskej komory, Ústavu zdravotníckej etiky a predsedu KBS arcibiskupa Stanislava Zvolenského proti výstave Body The Exhibition.

Máme tu transparent s citátom pána arcibiskupa S. Zvolenského, "Zneváženie mŕtvych tiel, ponižujúce ľudskú dôstojnosť!"

Vdp. M. Bubák pri modlitbe sv. ruženca za nepochovaných, za šírenie kultúry života a nie smrti Pomodlime sa modlitbu sv. ruženca za mŕtve ľudské telá, ktoré sú tu vystavené. Aj tieto ľudské telá sú určené na vzkriesenie a oslávenie. Svätý apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom hovorí: "Neviete že vaše telo je Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda tento Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy. Nech nik neklame sám seba. Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohoto sveta je pred Bohom bláznovstvom". (1 Kor 3, 16-18)

Vdp. Ján Košiar a pán organista P. Selecký počas modlitby za Slovenský národ Pomodlime sa za tých, čo výstavu organizujú. Prosme o pomoc našich blahoslavených: sestru Zdenku Schelingovú, biskupa Vasiľa Hopku, ale aj onedlho blahoslaveného dona Titusa Zemana, aby sme šírili kultúru života a nie smrti. Prosme o pomoc sv. Anjela Slovenska, sv. Cyrila a sv. Metoda, ale aj Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli.

Anton Čulen